Thanh Trì

Điểm Mua Mefidex Tại Thanh Trì

Địa Chỉ Tên Nhà thuốc Số Điện Thoại
539 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Nhà Thuốc Tư Nhân 96 0438613840
Số 31 Ngõ 54 Ngọc Hồi, Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Nhà Thuốc Việt 0986123829